ru en cz

Výzkum a fotokatalýza

Jak Detoxy Color® funguje

Detoxy Color – silikátová (anorganická tedy neživá) nátěrová hmota pro interiéry obsahující speciální nanočástice, které na svém povrchu vytváří v okamžiku působení světelné energie radikální kyslík, který má mimořádnou afinitu /schopnost slučování/ ke všem formám organické hmoty. Díky této schopnosti neinvazivně /cíleně/ rozkládá toxické molekuly, plísně, viry a bakterie, které se dostanou na jeho povrch. Detoxy Color je první interiérový nátěr na světě, kde se účinná fotokatalytická látka aktivuje denním a běžným umělým světlem. Unikátní složení je chráněno patentem.

Protiplísňový nátěr a barva Detocy Color

Fotokatalýza

Jev fotokatalýzy je známý od sedmdesátých let minulého století. V zásadě se jedná o změnu aktivity povrchu některých látek v důsledku působení světelného záření. Tímto problémem se dnes zabývají vědci na celém světě. Studují se různé možnosti působení a různé možnosti využití. Fotokatalyticky aktivní povrchy se tak mohou využít pro filtraci, čištění povrchů, v textilním průmyslu atd.

Proces fotokatalytického jevu u Detoxy Coloru®

Princip je založen na tom, že světlo uvolní v barvě kyslíkový radikál, který mikroorganismy napadne v jejich genetickém systému a zajistí jejich neinvazivní likvidaci. Jiný neméně významný pozitivní dopad Detoxy Coloru® na životní prostředí je v oblasti neutralizace toxických plynných polutantů, jednoduše řečeno odstranění civilizačního chemického smogu z našich příbytků a interiérových prostorů. V každém interiéru najdeme různou koncentraci škodlivých toxických látek.

Od nikotinu a jeho různých sloučenin až po vypařené zbytky laků, lepidel či různých změkčovadel. Ty mají na svědomí naše astmatiky, alergiky či výskyt rakoviny. DETOXY COLOR® umí tyto toxické plynné molekuly rozkládat na vodu a oxid uhličitý. Důkazy o tom přináší řada měření získaná přes hmotnostní spektrometr, nebo fotoreaktor.

Změřili jsme daný interiérový prostor bez DETOXY COLORU® a pak s DETOXY COLOREM®. Výsledky jsou velmi povzbuzující. Tuto oblast stále aktivně sledujeme a nacházíme nové a nové důkazy o vlivu fotokatalýzy na životní prostředí. Zde jsme udělali základní krok v pozitivním slova smyslu při využití fotokatalýzy
pro životní prostředí.

ROKOSPOL© 2010, Kaňovice 101, 763 41 Biskupice u Luhačovic. Všechna práva vyhrazena. Design: RABBITDESIGN