ru en cz

Návod

Jak aplikovat DETOXYCOLOR

1. PODKLAD

• Podklad pro nátěr musí být čistý, suchý a soudržný.
• Předchozí nátěr, který obsahuje hlinku musí být pečlivě odstraněn. V případě potřeby i opakovaně.
• Nesoudržný podklad, zdivo, se musí zpevnit penetračním nátěrem.
 Penetraci je nutno provádět vždy a všude.

Podrobný popis přípravy podkladu

Podklad pro DC musí být dostatečně nosný proto, aby na něm mohl dobře zakotvit silikát, který prorůstá se svým podkladem. Pokud není povrch pevný, nemá se DC do čeho zachytit a nátěr popraská. Soudržnost a kompaktnost podkladu prověříme přilepením samolepící pásky. Následným odtržením pásky se ukáže, zda je na ní přilepen zbytek staré vrstvy.

Pokud nejsme přesvědčeni o dostatečné pevnosti podkladu, je zapotřebí jej odstranit, nebo znovu napenetrovat. Penetrací podklad zpevňujeme. Nevhodný podklad, poškozenou omítkovou plochu, trhliny či jiné defekty natírané plochy je
nutno opravit tmelem – například ROKO Cover 0, Profitmel, Rokofinal, nebo
jinou vhodnou novou omítkou.

Nové vápenocementové a cementové omítky je zapotřebí nechat dobře vyzrát (podle počasí), nejméně ale dva týdny.
Natíraný podklad je nutno zpevnit penetračním prostředkem Rokogrund Silikát, kterým zvýšíme přilnavost nátěru k povrchu. Dvojí penetraci doporučujeme při aplikaci DC na sádrové omítky.

 Penetrační nátěr je třeba nechat nejméně 8 - 16 hodin vyzrát, než na něj aplikujeme samotný nátěr. Aplikace na nesoudržné, nenosné a hlinku obsahující podklady má za následek odlupování DC. Aplikace na nevyzrálé podklady a při teplotě nižší než 15 °C způsobuje zprašování DC. Nátěrová hmota Detoxy Color je dodávána v aplikační viskozitě a neředí se. Mírné zředění (cca 5%) je možné vodou.

2. APLIKACE BARVY

• Barvu nanášíme na připravený podklad nejlépe malířským válečkem
• Místa, která nejsou válečkem dostupná, natřete malířskou štětkou
• Nátěr se aplikuje minimálně 1x, nejlépe pak 2 nátěry na sebe

3. SPOTŘEBA DETOXYCOLORU

• Spotřeba barvy je podle stavu a nerovnosti podkladu 0,15 až 0,3 kg/m² .
• Nové a rovné podklady mají spíše nižší spotřebu. 1 kg DC = 3 až 6 m² hotové plochy.

Upozornění: Aplikační pravidla pro DC a požadavek na nosný podklad je nutno přísně respektovat! Výrobce neručí za škody vzniklé při nedodržení pracovního postupu.

ROKOSPOL© 2010, Kaňovice 101, 763 41 Biskupice u Luhačovic. Všechna práva vyhrazena. Design: RABBITDESIGN